ผลสำรวจความเห็นของผู้ใช้ iPhone 4 จาก ChangeWave

ภายหลังมีข่าวปัญหาเรื่องการรับสัญญาณของ iPhones 4 ออกมา ก็เกิดข้อกังขากันว่า จริง ๆ แล้ว ผู้ใช้ iPhone 4 คิดอย่างไรกับ smart phone ตัวใหม่ของพวกเค้า  เมื่อเดือนกรกฎาคม ChangeWave ทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้ Apple iPhone 4 จำนวน 213 และผลเป็นดังนี้

ความพึงพอใจระหว่างผู้ใช้ iPhone4 เทียบกับ iPhone 3GS พบว่า ผู้ใช้ iPhone 4 มีความพึงพอใจมากถึง72% และอีก 21% ค่อนข้างพอใจ  แม้ว่า ดูจะเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงแต่ก็ยังน้อยกว่า iPhone 3GS ที่มีการสำรวจเมื่อสิงหาคม 2009 ที่มีความพึงพอใจมาก ถึง 82%

สิ่งที่ผู้ใช้ชอบและไม่ชอบใน iPhone 4 พบว่า สิ่งที่ผู้ใช้ iPhone 4 ชอบที่สุดอันดับแรกเลยคือ ชอบความละเอียดของหน้าจอ ถึง 49%  รองลงมาเป็นกล้องที่มีความละเอียดถึง 5 ล้านพิกเซลพร้อม ไฟแฟลช (31%) ตามมาด้วยชอบหน้าจอระบบสัมผัส (30%)

ผู้ใช้ iPhone 4 ถึง 27% ไม่ชอบข้อจำกัดที่ต้องใช้ระบบ AT&T  รองลงมาเป็นความไม่พอใจในเรื่องของพื้นที่การให้บริการ รวมทั้งความเร็วและคุณภาพสัญญาณของ AT&T  (24%)  อันดับที่สามเป็นเรื่องของสายรับสัญญาณ 24%

ย้อนกลับไปปี 2009 จำนวนผู้ใช้ iPhone 3GS คิดเป็น 41% ไม่ชอบในเรื่องความอึดของแบตเตอรี่ที่น้อยเกินไป แต่สำหรับปีนี้ จำนวนผู้ไม่ชอบในเรื่องของแบตเตอรี่ของ iPhone 4 มีเพียง 15% เท่านั้น

ปัญหาตัวรับสัญญาณและสัญญาณขาดหาย เมื่อสอบถามผู้ใช้ iPhone4 ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น พบว่า หนึ่งในสามของผู้ใช้กล่าวว่า ไม่เคยประสบปัญหาดังกล่าวและ อีก 14% กล่าวว่า ก็ไม่เป็นปัญหาเท่าไร มีเพียง 7% ที่บอกว่า เป็นปัญหาใหญ่มาก

นอกจากนี้ ChangeWave  ยังคงเพ่งความสนใจไปที่ปัญหาสัญญาณขาดหายระหว่างผู้ให้บริการสัญญาณ wireless อีกด้วย  โดยมีการเปรียบเทียบผลสำรวจอัตราสัญญาณขาดหายของผู้ให้บริการสองแห่งคือ Verizon และ AT&T ตั้งแต่ กันยายน 2008 ถึงมิถุนายน 2010 ที่ผ่านมา พบว่า Verizon  มีการพัฒนาขึ้นเล็กน้อย อัตราสัญญาณขาดหายลดลงจาก 2.7%  เหลือ เพียง 2%  ในขณะที่ AT&T กลับมีอัตราสัญญาณขาดหายเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนสูงถึง 5.8%

ย้อนกลับมาที่การสำรวจล่าสุดของ ChangeWave เมื่อเปรียบเทียบอัตราสัญญาณขาดหายของกลุ่มผู้ใช้ iPhone 4 และ iPhone3GS ในเดือน มิถุนายน 2010 ซึ่งกลุ่มผู้ใช้ส่วนใหญ่ใช้เครือข่าย AT&T  ผลที่ได้จะเห็นว่า อัตราสัญญาญขาดหายของผู้ใช้ iPhone 4 คิดเป็น 5.2% ซึ่งน้อยกว่า iPhone 3GSที่คิดเป็น 6.3%   จึงเป็นไปได้ว่าปัจจัยที่ทำให้สัญญาณขาดหายอาจเนื่องมาจากเครือข่ายของผู้ให้บริการด้วยเช่นกัน

ที่มา: changewaveresearch

Facebook Comments

Connect on Facebook: