Apple-Watch

ทางเว็บไซต์ WSJ ได้ทำคลิปการใช้งานนาฬิกาข้อมือ Apple Watch แบบใช้งานจริงในชีวิตประจำวันออกมาให้ชมกันว่าเมื่อเราซื้อมาใช้งานกันจริงๆแล้วมันทำงานตอบสนองผู้ใช้ได้เป็นอย่างไรบ้าง ตลอดการถ่ายทำแบบของจริงตลอด 1 วัน

ชมวิดีโอการใช้งานจริงApple Watch ตลอด 1 วัน

Author

Doing my best to bring you the latest in technology, business, banking, insights and much more. I will always make sure our content is unbiased and on point.

Write A Comment