Time เจรจา Apple ให้สมาชิกดาวน์โหลดนิตยสารบน iPad ไปอ่านได้ฟรี

Time inc ผู้ขายนิตยสารดังอย่าง Time, Sports Illustrated, Fortune ได้ยื่นเจรจาต่อ Apple ในการที่จะอนุญาติให้สมาชิกที่ซื้อนิตยสารฉบับพิมพ์สามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดนิตยสารฉบับ iPad ไปอ่านได้ฟรีๆ ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วทาง Time ต้องได้รับความร่วมมือกันเป็นอย่างดีระหว่าง Apple ด้วยในการแลกเปลี่ยนข้อมูลของสมาชิกให้กันซึ่งมันเป็นความลับ ซึ่งยังไม่มีการตอบรับจาก Apple ถึงเรื่องนี้มากนักว่ามีความเป็นไปได้มากเพียงใดเพราะต่างคนตางมองคนละมุมในเรื่องของข้อมูลสมาชิกที่แตกต่างกันระหว่างผู้สมัครสมาชิกที่ซื้อนิตยสารฉบับพิมพ์กับฉบับเวอร์ชั่น iPad แต่ถ้าการเจรจานี้สำเร็จสมาชิกที่ซื้อฉบับพิมพ์อาจจะเข้าไปดาวน์โหลดฉบับ iPad ไปอ่านกันได้ฟรี ส่วน Apple ก็คงจะต้องให้ลูกค้าที่ซื้อผ่าน App store (opt-in) นั้นจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรตอบแทนเพราะนั่นหมายความว่ารายได้จากยอดขายผ่าน Apple จะลดไปด้วยซึ่ง Time คงจะต้องเจรจาให้ชัดเจนในเรื่องนี้ด้วยว่ารูปแบบการขายมันจะออกมาในรูปแบบใด

ที่มา: WSJ

Facebook Comments

Connect on Facebook: