หลายคนอาจจะเคยใช้จ่ายผ่ายบัตรเครดิตแล้วไม่ต้องเซ็นชื่อลงบนสลิปกันไปบ้างในเมืองไทย สำหรับรายการที่มีจำนวนเงินไม่มากเช่นรายการตามศูนย์อาหาร ซึ่งทางธนาคารและผู้ออกบัตรรวมไปถึงร้านค้ามองว่ามีความเสี่ยงไม่มากนัก ซึ่งในอเมริกาเหนือตอนนี้ก็ได้ยกเลิกการเซ็นชื่อลงบนสลิปในลักษณะนี้ไปแล้ว แต่ในเดือนเมษายนปีหน้าเป็นต้นไปทั่วทั้งอเมริกาผู้ถือบัตร Mastercard ทั้งหมดจะไม่ต้องเซ็นชื่อลงบนสลิปอีกต่อไป

เนื่องจากทาง Mastercard มองว่าในปัจจุบันการเซ็นชื่อลงบนสลิปนั้นร้านค้ามักไม่ได้ตรวจสอบกันซักเท่าไหร่ และความแม่นยำในการเทียบลายเซ็นนั้นก็ไม่ดีเท่าที่ควรด้วย จึงได้ประกาศยกเลิกไปพร้อมกันนี้ทาง Mastercard ก็มีระบบตรวจสอบความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้บัตรได้ดีกว่านั้นแล้วในชื่อว่า Early Detection System ที่จะเป็นเครื่องมือช่วยให้ธนาคารผู้ออกบัตรได้ทราบข้อมูลความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกค้า

สำหรับในประเทศอื่นๆทาง Mastercard ยังไม่ได้ประกาศกฏนี้ออกมานั่นหมายความว่าบัตร Mastercard ที่ออกในประเทศไทยและใช้ในเมืองไทยหรือประเทศอื่นที่ไม่ใช่อเมริกาก็ยังคงต้องเซ็นชื่อลงบนสลิปหลังรูดบัตรกันต่อไปอยู่ แต่กรณีที่เรานำบัตร Mastercard ที่ออกโดนธนาคารไทยไปใช้ที่อเมริกาหรือพูดง่ายๆก็คือกฏที่เปลี่ยนแปลงนี้มีผลการรับค้ารับบัตร Mastercard ในอเมริกาทั้งหมดนั่นเอง

Author

Doing my best to bring you the latest in technology, business, banking, insights and much more. I will always make sure our content is unbiased and on point.

Write A Comment