MasterCard ทดสอบรุ่นบัตรใหม่อ่านลายนิ้วมือของเจ้าของบัตรได้

 

MasterCard ก้าวล้ำไปอีกขึ้นในการเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บัตร โดยได้ออกแบบบัตรแบบใหม่ให้สามารถอ่านลายนิ้วมือหรือ Fingerprint ได้ด้วยเมื่อทำการชำระเงินกับเครื่องอ่านบัตร EDC ซึ่งบัตรรุ่นใหม่นี้ทาง MasterCard บอกว่าจะปลอดภัยกว่าบัตร Chip & PIN ที่ใช้กันอยู่นี้อีก เพราะได้เพิ่มชิปอ่านลายนิ้วมือไว้บนตัวบัตรและจะทำการอ่านค่าลายนิ้วมือว่าตรงกับที่ลงทะเบียนตอนเปิดบัตรไว้หรือไม่ขณะทำรายการชำระเงินที่เครื่องอ่านบัตร EDC โดยจะส่งค่าลายนิ้วมือที่เข้ารหัสไว้ไปประมวลผลร่วมกับข้อมูลของบัตรเพื่อตรวจสอบกับทางธนาคารผู้ออกบัตรและ MasterCard Directory

บัตร MasterCard Biometric Card

การใชังานบัตร MasterCard Biometric Card

ลูกค้าทำการเสียบบัตรพร้อมกับเอานิ้วมือแตะลงบนบัตรไปพร้อมๆกันเพื่อให้เครื่องอ่านบัตรทำการอ่านค่าลายนิ้วมือเพื่อส่งไปทำรายการ โดยเครื่องจะอ่านค่าทั้ง Chip ที่อยู่บนบัตรและลายยนิ้วมือ (Fingerprint) ไปพร้อมๆกัน

กระบวนการทำงานบัตร MasterCard Biometric Card

บัตรรุ่นใหม่นี้กำลังทดสอบอยู่ที่ประเทศแอฟริกาใต้ โดย MasterCard คาดว่าจะทำการออกบัตรรุ่นใหม่นี้กับบางกลุ่มประเทศ (the rest of the world) ที่มีอัตราการขโมยข้อมูลบัตรสูงก่อน ซึ่งบัตรใหม่รุ่นนี้จะออกมาให้ใช้ได้อย่างเป็นทางการภายในสิ้นปี 2017 นี้ โดยจะรอความพร้อมกับสถาบันการเงินในการเพิ่มขั้นตอนการออกบัตรพร้อมลงทะเบียนลายนิ้วมือกับลูกค้าให้เรียบร้อยเสียก่อน

Facebook Comments

Connect on Facebook: