NEWS

นางพิทยา วรปัญญาสกุล (ขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – ธุรกิจบัตรเครดิต “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับนางสาวไอลีน ชูว (ซ้าย) ผู้จัดการประจำประเทศไทยและเมี ยนมาร์ มาสเตอร์การ์ด เปิดตัวเทคโนโลยีการเข้ารหัสข้ อมุลด้วยโทเค็น หรือ ‘Mastercard Digital Enablement Service (MDES) for Merchants’ เพื่อมอบความปลอดภัยและความเชื่ อมั่นให้กับผู้บริโภคและร้านค้ าเมื่อทำธุรกรรมออนไลน์ผ่านอุ ปกรณ์การชำระเงินต่างๆ โดยมีเคทีซีเป็นผู้ออกบัตรเครดิ ตรายแรกในภูมิภาคเอเชียตะวั นออกเฉียงใต้ที่ได้เปิดตัวใช้ เทคโนโลยีนี้ งานเปิดตัวนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ “เคทีซี” ชั้น 14 อาคารสมัชชาวาณิช 2

มาสเตอร์การ์ดจับมือเคทีซี เพื่อให้การทำธุรกรรมออนไลน์ ของผู้บริโภคปลอดภัยยิ่งขึ้นพร้อมเสริมความเชื่อมั่นระหว่ างร้านค้าออนไลน์และผู้บริโภค มาสเตอร์การ์ด ผู้นำด้านเทคโนโลยีการชำระเงิ นระดับโลก เปิดเผยในวันนี้ว่า เคทีซี หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ออกบัตรเครดิตชั้ นนำรายแรกในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ที่เปิดตัวโซลูชั่ นการชำระเงินออนไลน์แบบเข้ารหั สโทเค็นด้วยเทคโนโลยี ‘Mastercard Digital Enablement Services (MDES) for Merchants’

MDES ของมาสเตอร์การ์ด คือเทคโนโลยีการเข้ารหัสโทเค็ นที่ให้ความสำคัญกับผู้บริโภค ช่วยให้ผู้ออกบัตรสามารถใช้รหั สดิจิทัลโทเค็นแทนหมายเลขบัญชี ที่มีความอ่อนไหว ทำให้ประสบการณ์การชำระเงินมี ความปลอดภัยและราบรื่นยิ่งขึ้น พร้อมพลิกโฉมอุปกรณ์ที่มีการเชื่ อมต่อทุกประเภทให้เป็นอุปกรณ์ที่ สามารถชำระและรับชำระเงินได้

นับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2557 เทคโนโลยี MDES ช่วยให้การชำระเงินผ่านช่องทาง Apple Pay, Google Pay และSamsung Pay ผ่านอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่ ออย่าง Fitbit และ Garmin มีความปลอดภัยมากขึ้น ขณะเดียวกัน เทคโนโลยี MDES for Merchants เข้ามาช่วยขยายเทคโนโลยี MDES ที่กำลังเป็นที่หนึ่งในอุ ตสาหกรรมการเข้ารหัสโทเค็นให้ ครอบคลุมการทำธุรกรรมออนไลน์ทุ กประเภท ทำให้ผู้ออกบัตรสามารถใช้การเข้ ารหัสโทเค็นแทนการใช้หมายเลขบั ญชีที่มีความเสี่ยงเมื่อต้องใส่ หมายเลขบัตรไว้บนเว็บไซต์ของร้ านค้าหรือแอปพลิเคชันเพื่อชำระเงิน

การใช้เทคโนโลยีเข้ารหัสโทเค็ นแทนข้อมูลบัตรถือว่ามีความสำคั ญอย่างยิ่ง เนื่องจากผู้บริโภคที่เก็บข้อมู ลบัตรของตนเองไว้กับร้านค้ าออนไลน์หรือในแอปพลิเคชันของร้ านค้าเพื่อความราบรื่ นและความสะดวกสบายในการชำระเงิ นที่เกิดขึ้นซ้ำๆ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โซลูชั่น MDES ยกระดับความปลอดภัยในการทำธุ รกรรมทางการเงิน เนื่องจากรหัสโทเค็นไม่ สามารถนำไปใช้ทำธุรกรรมกับร้ านค้าอื่นได้ นอกจากนี้ รหัสดิจิทัลโทเค็นยังมีการป้ องกันทับอีกชั้นด้วยการใช้รหั สคริปโตแกรม (Cryptogram) ที่เป็นเลขเฉพาะต่อการทำธุ รกรรมแต่ละครั้ง ช่วยป้องกันผู้บริโภคและร้านค้ าอีกหนึ่งระดับ เป็นการช่วยลดความเสี่ ยงของการโดนโจรกรรมข้อมูล มอบความสบายใจแก่ผู้บริโภคและร้ านค้า

ปัจจุบัน แบรนด์ชั้นนำระดับโลกและบริษั ทผู้นำด้านธุรกิจความบันเทิงดิ จิทัลได้นำเทคโนโลยี MDES for Merchants มาใช้สำหรับการชำระเงินที่เกิ ดขึ้นซ้ำๆ (Recurring Transaction) การชำระเงินจากการเป็นสมาชิก (Subscription) และการชำระเงินบนมือถือผ่ านแอปพลิชันของร้านค้า (Mobile-based Transaction)

นางพิทยา วรปัญญาสกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – ธุรกิจบัตรเครดิต “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เคทีซีต้องขอขอบคุณมาสเตอร์ การ์ดที่ไว้วางใจให้เคทีซีเป็ นบัตรเครดิตรายแรกในเอเชียตะวั นออกเฉียงใต้ที่ได้มีโอกาสใช้ โซลูชั่นนี้ เคทีซีให้ความสำคัญกับการสร้ างประสบการณ์ที่ดีของสมาชิก รวมถึงมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่ นใจและความปลอดภัยในการใช้จ่ ายผ่านบัตรฯ โดยปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกบั ตรเครดิตเคทีซีรวมกว่า 2.4 ล้านบัญชี และมีจำนวนสมาชิกบัตรเคทีซี ทำรายการผ่านช่องทางออนไลน์ในปี ที่ผ่านมาอยู่ที่กว่า 1.4 ล้านราย การที่เคทีซีได้ร่วมมือกั บมาสเตอร์การ์ดนำระบบการชำระเงิ นอีคอมเมิร์ซแบบเข้ารหั สในระบบดิจิทัล หรือ MDES มาใช้บริการในครั้งนี้ สามารถแก้ปัญหาความรู้สึกไม่เชื่ อมั่นในด้านความปลอดภัยของสมาชิ กเมื่อต้องใช้จ่ายบนโลกออนไลน์ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของระบบบั ตรเครดิตไทยอย่างยิ่ง”

ไอลีน ชูว ผู้จัดการประจำประเทศไทยและเมี ยนมาร์ มาสเตอร์การ์ด กล่าวว่า “ในขณะที่ธุรกรรมออนไลน์และธุ รกรรมบนมือถือเติบโตอย่างต่อเนื่ อง เทคโนโลยี MDES for Merchants จะช่วยยกระดับประสบการณ์ลูกค้ าและเสริมสร้างความไว้ วางใจระหว่างร้านค้าและผู้บริ โภค มาสเตอร์การ์ดมีความยินดีที่ เคทีซีเป็นบริษัทแรกในเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ที่ขยายการใช้ โซลูชั่นการเข้ารหัสโทเค็นในบั ตรมาสเตอร์การ์ดเพื่อส่งเสริ มให้มีการทำธุรกรรมออนไลน์ที่มี ความปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับลูกค้ ามาสเตอร์การ์ด การเปิดตัว MDES for Merchants ร่วมกับเคทีซี แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่ นของทั้งสองฝ่ายในการขับเคลื่ อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย”

ผู้บริโภคชาวไทยมีการปรับใช้ การชำระเงินผ่านระบบดิจิทั ลและมือถืออย่างรวดเร็วและคล่ องตัว รวมถึงไลฟสไตล์ที่เชื่อมต่ อมากขึ้น รายงานของ We Are Social และ Hootsuite ในหัวข้อ Global Digital 2019 ระบุว่ายอดใช้จ่ายทั้ งหมดบนแอปพลิเคชันมือถือของผู้ บริโภคในประเทศไทยในปี 2561 อยู่ที่ 531.9 ล้านเหรียญสหรัฐ

โซลูชั่นความปลอดภัยที่ล้ำหน้ าอย่าง MDES และ MDES for Merchants จะช่วยให้ผู้บริโภคมี ความสบายใจมากขึ้นทุกครั้งที่มี การชำระเงินผ่านอุปกรณ์การค้าที่ มีการเชื่อมต่อ ช่องทางออนไลน์ และในแอปพลิเคชัน

 

Author

Doing my best to bring you the latest in technology, business, banking, insights and much more. I will always make sure our content is unbiased and on point.

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.