บริษัท Onavo เปิดเผยข้อมูลสำคัญที่พวกเขาได้ศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้หรือเจ้าของเครื่อง iPhone และ Android จำนวน 100,000 คนเป็นระยะเวลา 1 เดือนที่มีต่อโซเชียลแอพลิเคชั่นว่ามากน้อยแตกต่างกันอย่างไร รวมไปถึงปริมาณข้อมูล (Mobile Data Usage Ratio) ที่สาวก iPhone และ Android เขาใช้กันอีกด้วย …โซเชี่ยลแอพฯตัวไหนเข้าถึงผู้ใช้ได้มากกว่ากัน คำตอบมีรออยู่แล้วข้างล่างครับ
Author

Write A Comment