จากที่ทาง Tim Cook ออกมาบอกว่าใน iPhone 4S นั้นมีฟีเจอร์ต่างๆให้ใช้งานมากมายกว่า 200 รายการบนระบบปฏิบัติการใหม่ iOS 5 นั่นเอง ซึ่งหลายคนอาจสงสัยว่ามีอะไรบ้างวันนี้เรารวบรวมมาให้ดูกันว่ามันมีอะไรบ้าง

iOS 5: Complete list of 200+ New Features

 1. Notification Center: New Notification System
 2. Improved app notifications at the top
 3. Lock screen notifications. Swipe will open related app.
 4. Notification options to choose for each app.
 5. Notification sorting by app, time etc.
 6. iMessage: Text messaging between iOS devices over Wi-Fi or 3G (Similar to WhatsApp)
 7. Newstand: Similar to iBooks to store, auto-download magazine subscriptions & new issues.
 8. Reminders: A list of reminders with Geo-fence integrated with Calendar app
 9. Twitter Integration: Log in to Twitter from settings once and Tweet anything from Safri, Photos, YouTube etc. Similar to login & sharing used by Mail.app
 10. AirPlay Mirroring for iPad 2: Duplicate the iPad screen on television wirelessly
 11. iCloud integration: A new free service with more than 5GB data to be shared between iOS devices
 12. Open Camera.app from lock screen: Double tapping on Home button will open the Camera.app from lock screen
 13. Take pictures from lock screen: Volume up button can be used to take pictures
 14. Camera Grid: For more precise focus and accurate photography. This feature was available on Camera+ app
 15. Camera Zoom: Pinch-to-zoom Gesture like Photos.app on Camera.app
 16. One tap Auto Focus and Auto Exposure
 17. Lock Auto Exposure & Auto Focus for consistency.
 18. Swipe Left to open camera roll
 19. Crop Photos: Not available on 3GS
 20. Enhance Color tones of photos: Not available on 3GS
 21. Rotate Photos:
 22. Red-eye removal: Remove, correct Red-eye within Photos.app
 23. Photo Stream via iCloud over all your iOS devices
 24. Organize photos within Camera Roll
 25. Tabbed Browsing in Safari: For iPad only
 26. Safari Reader: Like RSS reader
 27. Safari Reading List: Save web pages for offline reading
 28. Improved Performance: Like it was enhanced in 4.3.3
 29. Private Browsing: Similar to Firefox / Incognito on Chrome.
 30. Website specific data can be deleted
 31. Cut the cord: Activate and setup iOS device without a Mac or PC
 32. Over-The-Air (OTA) iOS Software Updates: Again, no need of a computer & cord
 33. Delta Software Updates: Upgrade only changed files. No need to download & install entire OS. (Similar to WordPress!)
 34. Wi-Fi Sync: Sync iOS device with PC or Mac over Wi-Fi
 35. Backup and Restore from iCloud account
 36. Sync Exchange tasks
 37. Downloads: See a list of downloaded apps from App Store from any of your iOS device
 38. Rich Text Formatting for Composing Mail (Bold, Italics, Underline, etc.)
 39. Improved offline support for Mail.app
 40. Indentation Control
 41. Drag-able email addresses: Drag, arrange email addresses in To, CC, BCC fields
 42. Improved mail search: Full content search in Mail
 43. Flag Emails
 44. S/MIME Security
 45. Profile picture for Game Center
 46. Friend recommendations for Game Center
 47. Games recommendation
 48. Friends-of-friends list
 49. App Store in Game Center: App store integrated within Game Center to find & buy new Apps / Games
 50. New Achievements like Perks, Points
 51. Play turn-based games within Game Center
 52. Swipe-Up with 4-5 fingers for multitasking bar (iPad only)
 53. Swipe-Left or Swipe-Right with 4-5 fingers to switch between running apps (iPad only)
 54. Pinch with 4-5 fingers for the home screen (iPad only)
 55. New Split keyboard: For easier typing on iPad
 56. New Keyboard Shortcuts (Not sure what it is)
 57. Emoji Emoticons: Emoticons like we see in IMs now for iOS devices. Mostly with iMessage!
 58. LED Flash for incoming calls and notifications for better accessibility
 59. Custom vibration for incoming calls for better accessibility
 60. VoiceOver improvements including custom element labeling
 61. Custom tones for Calendar events
 62. Custom tone for Received Mail
 63. Custom tone for Sent mail
 64. Custom tone for Voice-mail
 65. Year view on Calendar: iPad only
 66. Week view on Calendar: For iPhone & iPod
 67. New Music App: Redesigned only for iPad
 68. Music & Video: Two separate apps for iPhone (Instead of Video inside iPod app)
 69. Scroll for long song titles
 70. Song description: Tap & hold on a song title for description
 71. Smart Playlists: Sync smart playlists from iTunes.
 72. Weather Forecasts updates hourly
 73. On-location Weather: Determines current location. Custom locations can be added/
 74. Alternate routes in Maps
 75. Print Maps: Print location, direction maps
 76. Twitter Pictures: Use Twitter pictures for contacts with integrated Twitter
 77. Auto Download in backgroud: Newstand issues, apps can be downloaded in background once subscribed.
 78. Sync in background: Now possible to use iOS device while it is still syncing in background
 79. Links in background: Safari links, iTunes links can be opened in background
 80. Space usage: Determine space used by each app, supported file types under settings
 81. iCloud usage: Determine space used on iCloud under settings
 82. Change device name: Change iOS device name on-the-go via settings
 83. Some GUI Improvements
 84. Personal Dictionary: Create & store own words for re-use
 85. Built-in Dictionary: Built-in dictionary app
 86. iTunes Tone Store: Choose, Buy, Install custom tones
 87. Improved FaceTime video quality
 88. VoiceOver Item Chooser
 89. Speak Text:Speak text based on selection
 90. Delete recent calls: Delete single or one-by-one recent call list
 91. Delete app data: Delete saved games, saved data for specific apps / games
 92. Time mid-call invitation alerts
 93. Download Multiple Apps: Now its possible to download and install multiple apps instead of one-by-one.
 94. Delete songs: Check to Delete songs / playlists on iOS device (It’s already possible I guess in 4.3.3 or its here on my phone only for me? )
 95. New Keyboard Shortcuts: Type OMG and it will type Oh My God.
 96. Custom Text Tones: Custom SMS tones. (Yeah, I think it’s there)
 97. Auto Sync backup: It takes backup of the file on the device. Hence restoring from scratch is made easy. No need to grab all apps one-by-one. Saves lot of time.
 98. ‘Install’ link instead of Price if the app is already bought.
 99. Silent Switch: Shows volume level along with the Bell icon while switching back from Silent to Ringer (Currently it shows only the Bell icon)
 100. Hotmail accounts have new icons & folders
 101. Sync events, contacts, notes with predefined accounts under Mail.app (Like Hotmail, Gmail etc)
 102. Marked Apps: All apps that are downloaded on iOS device for your account are marked as FREE (Free to download if they’re & free to download because you’ve already purchased them)
 103. Arabic language support for VoiceOver
 104. Icon Badges: Option to turn ON or OFF icon badges for apps. (Red circle with update)
 105. Accessible input for mobility
 106. Assistive Touch Gestures: Allows us to use iPhone with adaptive accessories while controlling touch sensitivity.
 107. FaceTime over 3G: Yes, it is now possible. Not yet available for developers though.
 108. Unsecured call notifications: I am not sure why does this prompt for confirmation for calls saying network is not encrypted! (Is this a feature or incomplete program?)
 109. Mid-call Invitation Alert: If the phone is busy, we can still receive a placed conference call (Description is my interpretation)
 110. Free @me.com email address: Yes. With iCloud integration, all iOS 5 users will get @me.com email ID
 111. Custom Gestures: Create and save custom gestures. Mainly for motor-disables persons for use with AssistiveTouch accessories
 112. Swipe-Left can let you browse through day-view one-by-one in Calendar
 113. FaceTime without Sim card: FaceTime can now be activated and used either via a phone number or email address (Apple ID)
 114. Unknown Caller details: When received a call from number that is not on contacts – the display also shows city name associated with the area code. Currently it shows in recent calls list only (I think I have seen this feature before on 4.2.1. Did you? )
 115. Vibrate Alert for sent & received emails (What is they come-and-go the same time? Confusing?)
 116. Real-TIme stock updates
 117. Multiple Mark Read: Can now select & mark multiple emails as read.
 118. Pause Timer: It’s possible to pause the Timer instead of ‘Cancel’
 119. New German Keyboard: Easy access to Germanic umlaut
 120. 1080p Playback support for iPad. (Awesome)
 121. Social Networking Integration: Facebook, Flickr, LinkedIn, MySpace along with Twitter (Options under Settings.app but not sure if integrated throughout the OS like Twitter)
 122. Headphone Balance: Option to choose Left & Right balance for headphones under Accessibility
 123. Mono audio option for headphones under accessibility (except to choose balance as mentioned above)
 124. Cellular Network for App Store: Option to Enable or Disable using Cellular Network (GPRS, 3G) to download apps from the App Store. (This is excellent!)
 125. Disable In-App Purchase: Ability to completely disable In-App purchases
 126. iTunes Password Prompt: It is now possible to set frequency for iTunes Password prompt to appear.
 127. Storage Usage Clean Up: We can not only see what files have taken up the space but we can empty that space with single wipe like Apps, Game’s saved data, Music, Videos etc.
 128. Equalizer Presets: These are now more BASS oriented (Most likely)
 129. Improved Sound Check for music
 130. RSA ID is now available when setting up VPN. (Thanks @jaytrixz for this update). This is for performing two-factor authentication for a user to a network resource.
 131. Folders for Mail: Yes. Possible for any allowed mail account including new Hotmail. (I mentioned about Hotmail above but this is new feature for all accounts & thanks @Karl for this info)
 132. Hide Keyboard: Hide (Dismiss) keyboard button whenever necessary. (This is for iPad only. Not for iPhone. Confirmed)
 133. Find My iPhone: This is available as a part of iCloud integration with an option to disable it. (Thanks Michael for confirmation)
 134. Scrolling Titles for YouTube videos
 135. Double tap the home button on YouTube while watching a video to see who uploaded that video
 136. HD YouTube video if connected to 3G
 137. Option to disable HQ (HD) video playback over 3G
 138. Take pictures using headphone remote: If you have headphone with remote them it is possible to take picture using Volume UP button. (Very useful if you have a tripod. Please confirm if anyone saw this!)
 139. Animated GIF image support for iMessage. Does not animate in Photos.app
 140. Hold and drag events from within different dates or time
 141. Tapping and holding back button in Safari will show-up visited website history (iPad only)
 142. Current time on Calendar if in landscape mode
 143. New voices for Voice-Over
 144. Option to display Stock & Weather widgets in Notification Center
 145. Add family relations to contacts.
 146. Restrictions with password required for purchases if enabled
 147. Enable / Disable option for voice-dial if the phone is set to security with pass-code lock.
 148. Purchase history on app store
 149. Automatically set time for iPod Touches
 150. Auto Correct & Spell Check are independent options.
 151. Broadcast song information on devices (like car stereo) when connected over Bluetooth
 152. New keyboard with prominent #(hash-tag) and @ (mention) buttons for Twitter app like we have a prominent ‘.com’ button for Safari address bar.
 153. iPod app renamed to Music: How could I missed it writing here! It’s there on a screenshot on other post here
 154. Enhanced Mail.app even in offline mode and sync back when online (like for deleted emails)
 155. Help center: Learn more about every option under settings app to explore more about it (like Nokia has?)
 156. New notification alerts within mail app if you forgot to write a subject line (Similar to Gmail!)
 157. Hourly Weather Forecasts: Tap the current day and it will display hour-by-hour weather forecast. (This is separate from hourly weather update mentioned above)
 158. En dash (–): Tap and hold hyphen (-) key to see & insert En dash. Em dash is already there. (Know more here about En & Em Dash)
 159. Third-party Cables: Support for almost all third-party TV-out cables. No need to download Resupported from Cydia. This would be one of the major features if true. (Can someone without jailbroken iPhone confirm this?)
 160. Choose Notification Type: Banner notifications or the classic pop-up notifications (for each app)
 161. Mail Sidebar: Can be swiped in or out
 162. Install Twitter from Settings app (Twitter integration as one feature each? see below points)
 163. Tweet Location: in Maps
 164. Tweet Picture: from the camera roll
 165. Tweet Website URL: from Safari
 166. Tweet Video: from YouTube
 167. Backup homescreen layout on iCloud (Please confirm)
 168. Backup app data on iCloud (Like game saves etc)
 169. Backup purchased music, apps, and books on iCloud
 170. Backup SMS and MMS
 171. Backup ringtone(s)
 172. Backup contacts
 173. Schedule daily OTA (Over the air) iCloud backup
 174. Message / iMessage: Repeat alerts up to 10 times
 175. iOS crash reports to Apple with options: Send automatically or Don’t send.
 176. Nuance Speech to Text: Not available in current beta but the most anticipated feature in final release.
 177. Sync bookmarks, highlight from iBooks across devices
 178. iMessages show a blue colored bubble to easily distinguish
 179. Group messaging in iMessage
 180. Delivery Reports
 181. Read receipts for iMessage (enable from Settings)
 182. See if other person is typing in iMessage (like in IMs)
 183. Add Social Media info in to contacts
 184. New rounded toggle switch
 185. New separate Video app & icon
 186. Nitro JavaScript speed improvements for Web Apps
 187. iMessage will be sent as a text message in case iMessage is not available
 188. Custom vibration for each contact so each pattern can let know who’s calling
 189. New ‘Message’ option for iPod Touch under settings to use iMessage using an email ID
 190. Setup AirPort device
 191. Maximum recent email messages limit to 1000 instead of 200
 192. Create & manage photo albums within Photos.app on device itself. (How did I miss this before? Thanks Joaquin for letting me know.)
 193. (Custom) gesture-based lock-screen (Ability to define a custom gesture to unlock iPhone without need of a pass-code. This is not confirmed but rumored to be included in later releases of iOS 5. Do you see any benefit?)
 194. Double tap the home button on lock screen to launch iPod controls and Take picture from camera options.
 195. SMS tones sound like they have been shortened than those were provided on iPhone 4 (Anyone felt it that way?)
 196. While reading an email – swiping right would open a list of messages and swipe left would bring back to the open email message again. (Like if you’re reading an email from Inbox, it will take you to Inbox)
 197. If you have multiple email accounts configured in Mail.app – swipe left or right from one’s mailboxes folder list, it will take you to another account’s mailboxes. (from Google Mail to Hotmail or back)
 198. iTunes App: Support for match & find songs based on previous song purchases.
 199. Free upgrade to 256 kbps bit-rate for purchased songs if backing up on iCloud
 200. Support for multiple audio devices (Could not understand exact meaning of this)
 201. Mirror iPhone 4 on Apple TV (Someone with Apple TV please confirm)
 202. Skip tracks by swiping left – right on album art itself when not on lock screen (iPad only)
 203. The name of the person that respond, appears in small light blue text directly above the response when SMS is sent to a group. (Thanks Melvin Baskin for emailing this)
 204. Drag Keyboard on iPad: Drag keyboard up / down the screen wherever it is needed. It works for split keyboard as well.
 205. The following are iOS 5 Beta 2 Features. (Ignore bullet number on left. I had to keep it to get continued pointer numbers. lol )
 206. Hide keyboard in Messages: This is new and good. While in conversations, just tap outside keyboard and pull ‘up’ to scroll and it hides the keyboard.
 207. Set custom tone for Reminders
 208. Newly designed classic pop-up notifications. Glossy. Takes the full width of the screen.
 209. ‘Slide to View/Reply’: Whenever you get this new classic pop-up for new message. After a certain interval if you don’t respond, the same goes to notification center in a drawer.
 210. Change in notification behavior. It appears as classic first then goes in to a notification center’s drawer. (Mostly under testing and review I guess. They should revert back to Beta 1 behavior)
 211. WiFi sync displays that is being synced like apps, songs and their names. Like in iTunes.
 212. Notification center displays Calendar tasks for the day continuously until they trigger. (Otherwise it used pop-up on scheduled time only.) . More options for this under Settings.
 213. Videos in apps and websites are enabled for AirPlay by default.
 214. Enhanced GUI for Clock app (Can we call it a feature? Not sure.)
 215. OTA updates available through WiFi and 3G network
 216. View file extensions (JPG / PNG) for pictures when tap ‘Edit’ in Photos.app
 217. ‘Tell a Friend’ in AppStore collects information about that particular app like a Facebook link share pop-up with name, thumbnail and description.
 218. Delete apps while downloading: Ability to delete apps while they’re still getting downloaded and installed.
 219. “Group by Album Artist” option for Music
 220. Slight re-design for text messages. Font & time-stamp layout
 221. Slight re-design for video time-line under Photos app
 222. Super fast HTML5 draw support with rate of 31 fps. (Google Chrome 12 on Windows was 33 fps, iPhone 3Gs with 4.3.3 was 3 fps, Firefox 5 was 25 fps)
 223. Kinetic scrolling within text fields in Safari.
 224. The following are iOS 5 Beta 3 Features. (Ignore bullet number on left. I had to keep it to get continued pointer numbers. Cheers )
 225. New icon design for Reminders
 226. Option to send or do not send location information to Apple
 227. System-wide location services control in addition to apps which we already have.
 228. Speed improvements
 229. Voice roaming ON / OFF toggle just like Data Roaming toggle
 230. Advanced preferences for Safari for data removal and debug information
 231. Create mailboxes from within Mail.app
 232. Advanced Assistive Touch control panel & functions for accessibility.
 233. Custom tones for almost everything under ‘Sounds’ with ‘Buy more tones’ button. (including most requested custom tone feature for text messages / SMS)
 234. Music app has a ‘Store’ button that takes us to iTunes Store
 235. Airplay feature now available to Facetime calls. So we can now see that video on TV :)
 236. The following are iOS 5 Beta 4 Features. (Ignore bullet number on left. I had to keep it to get continued pointer numbers. Cheers )
 237. File names in iCloud Storage are case-sensitive. (Also if you’re using Beta version then it is advised not to store critical data on iCloud because it might get purged before Gold release.)
 238. Documents / Data can now be selected to sync with iCloud account.
 239. Option to disable iCloud Sync via cellular network to save cost especially if roaming.
 240. Wireless sync on Windows, in-app and website videos works on AirPlay (This was mentioned above before but works now)
 241. The following are iOS 5 Beta 5 Features. (Ignore bullet number on left. I had to keep it to get continued pointer numbers. Cheers )
 242. Hearing Aid Mode: Under Accessibility settings for better audio output for every function that takes place on the phone.
 243. New Camera Button: There is a new camera button on Photos.app that takes us back to Camera instead of a ‘Done’ button (on OS prior to this) to close the Camera Roll.
 244. Microphone button added for Nuance Speech-to-text alongside space-bar key. Not yet active but should be in next beta. (This is in continuation with point 176 above )
 245. With iOS 5 beta 5 on the iPod Touch 4th Gen, if you enable ‘Change with buttons’ under sounds in settings, when you use a volume button it now calls it ‘Sound Effects’instead of ‘Ringer’
 246. The following are iOS 5 Beta 6 Features. (Ignore bullet number on left. I had to keep it to get continued pointer numbers. Cheers)
 247. Application Updates in Background: Ability to update installed applications when an update is available without closing iTunes AppStore. It works when you open AppStore and navigate to ‘Purchased Apps’. Superb little addition that finally takes care of oldest iOS annoyance
 248. 4G / LTE (Long Term Evolution) Ready: It’s too early but iOS 5 latest beta build suggests that Apple is already testing 4G network in next version of iPhone – probably iPhone 5? :)
 249. Built-in Earthquake Notification for Japanese Users: Apple has recently added a special safety feature for Japanese users after a massive devastating earthquake hit japan earlier this year. Japanese users can enable or disable this notification which is continuously connected to Japan’s earthquake warning system and can show warnings in minutes, seconds before the earthquake. It may eat-up lot of battery power due to its continuous data fetching from the warning system. But it’s a great feature added by Apple to show they care about safety. (Via 9to5mac)
 250. New Cards app: Compose, Send, Print beautiful cards to beloved ones. Printing service is also available from none other than Apple itself. Shipping, Push-notifications from UPSC about the shipment. (The world is trying to save paper. Somebody please tell Apple)
 251. Find Friends & Family: Easily locate friends and family from the device. Limited social-networking. Kind of Foursquare app
 252. Artificial Intelligence called Siri

ที่มา: techzoom

Author

Doing my best to bring you the latest in technology, business, banking, insights and much more. I will always make sure our content is unbiased and on point.

Leave a Reply