คงไม่ต้องอธิบายกันให้ยาวยืดว่าลูกจ้างอย่างเราๆมีความสุขมากแค่ไหนเมื่อสามารถเข้าไปในโซเชี่ยลมีเดียเพื่อเล่น Facebook ฯลฯ ได้ในเวลางาน 🙂 กลับกัน..แล้วความรู้สึกของนายจ้างหรือเจ้าของบริษัทล่ะ? เค้าเหล่านั้นมีความรู้สึกที่แท้จริงอย่างไร แน่นอนว่าในฐานะบริษัทย่อมที่จะชอบสื่ออย่างโซเชี่ยลมีเดียก็เพราะว่ามันสามารถโปรโมตแบรนด์, โปรโมชั่นต่างๆได้อย่างสะดวกโยธิน แต่คงไม่ดีนักถ้าพนักงานเล่นแล้วมีการนินทาเจ้านายหรือบริษัท เพราะใครๆก็รู้ว่าทุกข้อความที่เข้าไปเขียนกันบนหน้า Wall นั้นมันสามารถเดินทางไปได้ทุกที่ 555 ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงออกกฏเพื่อควบคุมการใช้งานโซเชี่ยลมีเดียของพนักงาน โดยอาจอนุญาตให้ใช้ช่วงก่อนเริ่มงาน พักเที่ยงและหลังเลิกงาน ส่วนอาชีพที่ให้พนักงานเข้าไปใช้โซเชี่ยลมีเดียมากที่สุดแน่นอนว่าต้องเป็น Media Agency คิดเป็น 59% และอาชีพที่ห้ามพนักงานเล่นในเวลางานเลยก็คือบริษัทที่เกี่ยวกับการจัดหาพลังงานทดแทน เป็นเพราะบริษัทคิดว่าลูกจ้างควรใช้เวลาทั้งหมดในเวลางานหาแหล่งพลังงานทดแทนอย่างน้ำมัน แทนที่จะมาแชตกันในเฟซบุ๊คนั่นเอง    ^ ^”

Author

Leave a Reply