อะไรคือมูลค่าของ Fan ที่มีต่อ Brand Page

ถ้าเราเป็นแฟนของเพจใดๆบน Facebook แล้วเราทราบหรือไม่ว่ามูลค่าของเรากับแบรนด์หรือเจ้าของ Facebook Page นั้นอยู่ตรงไหน ชมได้จาก Infographic ชิ้นนี้เลยครับ ซึ่งดูจากการเทียบฝั่งซ้ายและขวาซึ่งทางซ้ายคือจุดประสงค์ของแบรนด์หรือเพจ ส่วนฝั่งขวานั้นคือวิธีการหรืแหล่งที่มาให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการนั้นเอง

ที่มา: themyndset

Facebook Comments

Connect on Facebook: