โฆษณาชิ้นนี้ฉายในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสื่อออกมาตรงๆว่า iPad นั้นคืออุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งมันจะเป็นอะไรได้บ้างนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าจะลงโปรแกรมอะไรแล้วใช้ประโยชน์จากมันได้เหมือนเรามีอุปกรณ์ไฟฟ้าชิ้นนั้นจริงเลย

Author

Doing my best to bring you the latest in technology, business, banking, insights and much more. I will always make sure our content is unbiased and on point.

Leave a Reply