Facebook เผยขั้นตอนหลังการแจ้ง Report / Mark as Spam ว่ามีกระบวนการอย่างไร

หลานคนคงสงสัยว่าเมื่อเรากดปุ่ม Report / Mark as Spam บนเฟสบุ๊คเพื่อแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆบนเฟสบุ๊คให้ทางทีมงานของเฟสบุ๊คได้ทราบแล้ว ข้อมูลเหล่านั้นจะถูกส่งไปที่ไหนและมีขั้นตอนการส่งเรื่องและดำเนินการอย่างไร วันนี้เราจะได้รู้คำตอบกันแล้วจาก Infographic ชิ้นนี้ที่มีข้อมูลวาดเป็นภาพพร้อมเส้นทางการเดินของระบบงานในการจัดการเรื่องร้องเรียนต่างๆเหล่านั้นยังไง

 และข้อมูลที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงก็คือเฟสบุ๊คมีทีมงานอยู่หลายทีมในแต่ละท้องที่ทั่วโลกกว่าร้อยชีวิตในแต่ละที่ โดยระยะเวลาในการตอบรับเรื่องจะใช้เวลาราว 72 ชั่วโมง และรองรับภาษาต่างๆถึง 24 ภาษา

ที่มา: Facebook Newsroom

Facebook Comments

Connect on Facebook: