Email ยังไม่ตายยอดผู้ใช้สูงกว่าโซเชียลเยอะมาก [Infographic]

คำถามที่หลายคนสงสัยว่า Email นั้นยังเหมาะกับการทำการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์อยู่หรือไม่ในยุคที่ Social Networks มาแรงแบบนี้ ซึ่งถ้าพูดให้ถูกแล้ว Email ก็คือ Social Networks ตัวหนึ่งนั่นเองเพียงแต่ในยุคก่อนศัพท์คำว่าโซเซียลนั้นไม่ได้ถูกเรียกและมีความชัดเจนอย่างเช่นทุกวันนี้ และข้อมูล Infographic ชิ้นนี้ก็จะบอกถึงตัวเลขของผู้ใช้งานอีเมล์ให้เห็นว่ามีจำนวนอยู่มากมายจริงๆ ซึ่งทำให้เตือนตัวเราได้ว่าระบบนี้ก็ยังเป็นระบบที่มีฐานผู้ใช้และยังมีการใช้งานอยู่ตลอดไม่ได้ลดลงเพราะ Facebook, Twitter หรืออื่นๆแต่อย่างใด

Facebook Comments

Connect on Facebook: