Apple โตแรงแซง Facebook แต่ไม่เท่า Linkedin หลังผ่านครึ่งปีแรก 2012

ผ่านพ้นครึ่งปีแรกของปี 2012 ไปเป็นที่เรียบร้อย หลายบริษัทกำลังประเมินผลงานรวมไปถึงผลประกอบของตัวเองว่าเป็นไปตามทิศทางหรือแผนที่ตั้งไว้หรือไม่?? Infographic ด้านล่างนี้จะแสดงให้เห็นว่า 10 อันดับบริษัทยักษ์ใหญ่ด้าน IT ไม่ว่าจะเป็น Microsoft, Google หรือ Facebook มีการเติบโตมากน้อยเพียงใดหลังจากผ่านหกเดือนแรกของปี 2012 ไปแล้ว อันดับหนึ่งเป็น Linkedin มีอัตราการเติบโตเร็วที่สุดโดยดูจากรายได้ที่เข้ามาคิดเป็น 94% รองลงมาเป็น Apple และ Facebook ตามลำดับ

Facebook Comments

Connect on Facebook: