จากที่เราได้อัพเดทตัวเลขผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือของประเทศไทยในปี 2016 ไปแล้ว (ข่าวเก่า) วันนี้เรามาดูการเปลี่ยนแปลงในไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2560 หรือ Q1/2017 กันต่อเลยซึ่งจำนวนผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือ (Mobile Subscribers) จากการรายงานยอดผู้ใช้บริการมือถือโดยนับเฉพาะผู้ให้บริการหลักทั้ง 3 รายใหญ่ของประเทศไทยได้แก่ AIS, dtac และ TrueMove พบว่าขึ้นต้นปี 2017 นั้นยอดผู้ใช้งานรวมทั้งสิ้นเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ยอด 90.7 ล้านคนแล้วโดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้

AIS

ยอดผู้ใช้งานทั้งหมด Q1 2017 อยู่ที่ 40,647,800 หมายเลข
Postpaid 6,661,400 หมายเลข เพิ่มขึ้น 231,800 หมายเลข เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (Q1 2017 vs. Q4 2016)
Prepaid 33,986,400 หมายเลข ลดลง 615,200 หมายเลข
ลดลงรวม 383,400 หมายเลข

มีจำนวนผู้ใช้งานใช้งานอินเตอร์เน็ต (3G, 4G, 4.5G) ของเอไอเอสอยู่ที่ 59% คิดเป็น 23,982,202 หมายเลข
มีจำนวนผู้ใช้งาน 4G อยู่ที่ 35% คิดเป็น 14,226,730 หมายเลขของฐานลูกค้าของเอไอเอส

TrueMove

ยอดผู้ใช้งานทั้งหมด Q1 2017 25,800,000
Postpaid 6,300,000 หมายเลข  เพิ่มขึ้น 239,612 หมายเลข เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (Q1 2017 vs. Q4 2016)
Prepaid 19,500,000 หมายเลข เพิ่มขึ้น 1,034,518 หมายเลข
เพิ่มขึ้นรวม 1,274,130 หมายเลข

ทรูมูฟตอกย้ำการก้าวขึ้นเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ อันดับ 2 ของประเทศอย่างชัดเจนทั้งในด้านรายได้และฐานลูกค้าฐานลูกค้าโดยรวมของทรูมูฟ เอช เพิ่มขึ้นเป็น 25.8 ล้านราย ประกอบด้วยผู้ใช้บริการในระบบรายเดือนจำนวน 6.3 ล้านราย และผู้ใช้บริการในระบบเติมเงินจำนวน 19.5 ล้านราย โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้บริการต่อเดือนเป็น 207 บาท ในไตรมาส 1 ปี 2560 ทรูมูฟ เอช เติบโตอย่างเข้มแข็งและมีส่วนแบ่งตลาดรายได้จากการให้บริการ และส่วนแบ่งตลาดฐาน ลูกค้าเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 25.8 และร้อยละ 28.4 ตามลำดับ

dtac

ยอดผู้ใช้งานทั้งหมด Q1 2017 อยู่ที่ 24,310,000 หมายเลข
Postpaid 5,220,000 หมายเลข เพิ่มขึ้น 195,000 หมายเลข เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (Q1 2017 vs. Q4 2016)
Prepaid 19,090,000 หมายเลข ลดลง 365,000 หมายเลข
ลดลงรวม 170,000 หมายเลข

สัดส่วนผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 70% ของฐานลูกค้ารวมหรือราว 17,017,000 หมายเลข
มีจำนวนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 63% หรือราว 15,315,300 หมายเลข
มีจำนวนผู้ใช้งาน 4G ของบริษัทเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่  24% คิดเป็น 5,900,00 หมายเลขของฐานลูกค้าของดีแทค

ซึ่งตัวเลขของดีแทค ณ สิ้นไตรมาส 1/2560 อยู่ที่ 24.3 ล้านเลขหมาย ลดลง 170,000 เลขหมายจากไตรมาสก่อน โดยเกิดจากฐานลูกค้าระบบเติมเงินที่ลดลง 365,000 เลขหมาย ในขณะที่ฐานลูกค้าระบบรายเดือนที่เพิ่มขึ้น 195,000 เลขหมายสามารถชดเชยได้บางส่วน ทั้งนี้การเติบโตของฐานลูกค้าระบบรายเดือนมาจากแพ็คเกจข้อเสนอที่ดึงดูดและการเปลี่นการใช้ของลูกคาระบบเติมเงินมาเป็นระบบรายเดือน

สรุปแล้วเปิดไตรมาสแรกของปี 2017 มาทางทรูมูฟทำผลงานได้ดีทั้งในด้านของตัวเลขผู้ใช้ในระบบที่เพิ่มขึ้น สวนทางกับเอไอเอส และดีแทคที่ลูกค้าย้ายค่ายออกไปพอสมควร ส่งผลให้ตัวเลขของทรูมูฟขยับหนีดีแทคไปถึง 1,490,000 หมายเลขเลยทีเดียว

Author

Doing my best to bring you the latest in technology, business, banking, insights and much more. I will always make sure our content is unbiased and on point.

Write A Comment