จากกรณีที่มีข่าวออกไปเกี่ยวกับเซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) ได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนของธนาคารพาณิชย์ในการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆได้นั้น ก็เกิดกระแสต่างๆขึ้นมามากมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับวงการธนาคารและร้านสะดวกซื้อที่คาดว่าจะเกิดการปรับโฉมและรูปแบบของการไปทำธุรกรรมต่างๆไปจากเดิม ซึ่งหลายคนคาดว่าน่าจะคล้ายกับที่ประเทศญี่ปุ่นที่เห็นว่า เซเว่น อีเลฟเว่น บางสาขาที่นั่นเป็นเหมือนสาขาของธนาคารย่อมๆเลยทีเดียว

แต่ในความเป็นจริงแล้วการแต่งตั้งตัวแทนของธนาคารพาณิชย์หรือ Banking Agent นั้นเป็นเรื่องที่ทำได้อยู่แล้วจากประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในปี พ.ศ. 2553 ที่ได้อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลางสามารถแต่งตั้งตัวแทนไม่ว่าจะเป็น ธนาคารพาณิชย์รายอื่น สถาบันการเงินเฉพาะกิจ  ไปรษณีย์ นิติบุคคลที่มีคุณสมบัติ สามารถให้บริการ รับฝากเงิน ถอนเงิน ชำระเงิน แก่ลูกค้ารายย่อยได้ โดยหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งนั้นก็ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคารพาณิชย์นั้นๆเองเป็นผู้กำหนดขึ้นมาโดยความรับผิดชอบเสมือนตัวแทนนั้นเป็นผู้ให้บริการเอง ในลักษณะนี้จะเรียกว่า “ตัวแทน” เปรียบเทียบคำว่าตัวแทนในลักษณะนี้ก็ต้องยกตัวอย่างธุจกิจ “ตัวแทนรับชำระ” เช่น Counter Service ที่เป็นตัวแทนรับชำระค่าบิลต่างๆซึ่งบริษัทเหล่านี้ได้รับ License ประเภท ค.5 จากธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจรับชำระเงินแทน เป็นต้น ดังนั้นคำว่าตัวแทนธนาคาร หรือ Banking Agent นั้นธนาคารพาณิชย์ไทยต่างๆ สามารถทำได้อยู่แล้วเพียงแต่เรายังไม่เห็นแพร่หลายมากนักเมื่อเทียบกับธุรกิจรับชำระเงินแทน เนื่องจากในเมืองไทยกลุ่มธนาคารพาณิชย์มักจะลงทุนเปิดสาขาเพื่อให้บริการด้านการเงินต่างๆด้วยตัวเองโดยไม่ผ่านตัวแทนหรือ Banking Agent เพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นในระบบความปลอดภัยและคุณภาพที่จะได้รับตรงจากธนาคารเอง

Banking Agent ไม่ใช่ Banking License

เมื่อเทียบกับในต่างประเทศอย่างประเทศญี่ปุ่น Banking Agent นั้นจะมีมากกว่าด้วยบริการเสริมที่มีให้มากกว่าทางธนาคารรวมไปถึงจุดให้บริการที่มีอยู่มากมายเพื่อความสะดวกของลูกค้า สำหรับเมืองไทยนั้นหากมี Banking Agent เกิดขึ้นมาคาดว่าจะมาจากการที่มีการลดจำนวนสาขาของธนาคารลงจากเดิมที่มีอยู่ค่อนข้างมากครอบคลุมทั้งสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศและสาขาย่อยที่ให้บริการอยู่ตามศูนย์การค้าต่างๆ  หากมองบริการของธนาคารพาณิชย์ของไทยที่มีให้บริการใน เซเว่น อีเลฟเว่นนั้นคือธนาคาร CIMB Thai ที่เช่าพื้นที่ของเซเว่น อีเลฟเว่นในการเปิดจุดบริการของธนาคารกับลูกค้าแต่ก็ไม่ได้แต่งตั้งให้เซเว่น อีเลฟเว่น เป็น Banking Agent ของ CIMB Thai แต่อย่างใดเป็นเพียงการเช่าพื้นที่เท่านั้น

แต่สำหรับ SEVEN Bank หรือที่หลายคนได้เห็นว่ามีอยู่ตามสาขาของ 7-11 ในประเทศญี่ปุ่นนั้นจะไม่ใช่เป็น Banking Agent แต่อย่างใดแต่ SEVEN Bank นั้นได้รับ Banking License ในการประกอบธุกิจเป็นธนาคารพาณิชย์อีกหนึ่งรายของญี่ปุ่น มีการเปิดบัญชีเงินฝากและคิดอัตราดอกเบี้ยกับลูกค้าได้เอง ออกบัตรเครดิต/เดบิต โอนเงินระหว่างประเทศ และสามารถให้บริการด้านการเงินอื่นๆแก่ลูกค้าเหมือนกับธนาคารพาณิชย์รายอื่น เป็นต้น

สรุปแล้วกระแสข่าวเซเว่น อีเลฟเว่น จะเป็นเหมือนธนาคารหรือได้รับ Banking License นั้นก็ไม่เป็นความจริงเนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นยังไม่มีการออกใบอนุญาตให้กับใครได้รับ Banking License เพิ่มเติมจากปัจจุบันที่มีอยู่ แต่หากเซเว่น อีเลฟเว่นั้นจะเป็นตัวแทน Banking Agent ให้กับธนาคารพาณิชย์ใดนั้นก็สามารถเป็นได้ซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องใหม่แต่อย่างใด

Author

Doing my best to bring you the latest in technology, business, banking, insights and much more. I will always make sure our content is unbiased and on point.

Write A Comment